Kilka słów o mutyzmie wybiórczym cz.1
czwartek, 23.04.2020
Przejdź do wpisu Kilka słów o mutyzmie wybiórczym cz.1

Mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem lękowym, zaliczanym do kategorii zaburzeń funkcjonowania społecznego rozpoczynających się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym według klasyfikacji ICD -10 i oznaczone symbolem F94.0. Zaburzenie to występuje z taką samą częstotliwością zarówno u dziewczynek jak i u chłopców. Często (ale nie zawsze) towarzyszą mu specyficzne cechy takie jak: wycofanie, upór, społeczny lęk, wysoki poziom wrażliwości. Najczęściej dzieci rozmawiają w domu, czy z najbliższymi przyjaciółmi, a milczą w szkole, wobec obcych i w sytuacjach nowych. Aby rozpoznać mutyzm wybiórczy wzorzec zachowania musi się utrzymywać co najmniej miesiąc, a w nowym otoczeniu, takim jak szkoła czy przedszkole minimum dwa miesiące. Krótkotrwałe epizody milczenia często mogą być wynikiem silnego stresu, zmian, czy wydłużającego się procesu adaptacji do nowych warunków. ……… Czytaj więcej