Kadra
 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zatrudnia następujących pracowników pedagogicznych:
  psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych.
 2. W poradniach w zależności od potrzeb, zatrudnia się lekarzy lub innych specjalistów, których praca jest niezbędna do efektywnego udzielenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 3.  Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w poradniach przez wolontariuszy. Szczegółowe procedury tego działania zawierają odrębne przepisy.
 4.  W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej stan kadry przedstawia się następująco:

 

Pracownicy pedagogiczni: 

 • mgr Bogusława Molak Dyrektor poradni, pedagog
 • mgr Magdalena Żelazowska-Dojka pedagog,logopeda,terapeuta integracji sensorycznej
 • mgr Anna Kijak psycholog
 • mgr Karolina Lewandowska psycholog
 • mgr Karolina Mach psycholog
 • mgr Mariusz Wielgus psycholog,doradca zawodowy, psychoterapeuta
 • mgr Alicja Król-Barszczowska logopeda,pedagog
 • mgr Andżelika Antosz-Barabasz logopeda,neurologopeda,pedagog,terapeuta pedagogiczny
 • mgr Renata Nowak pedagog, terapeuta pedagogiczny, specjalista w zakresie terapii ręki
 • mgr Justyna Sokół pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny

Pracownicy administracyjni

 • Małgorzata Knutelska inspektor
 • mgr Katarzyna Adamowska księgowa
 • mgr Justyna Sokół sekretarka

 

Zobacz Harmonogram PracyPobierz plik