Oferty pracy

Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej proponują:

Badania diagnostyczne: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne,

Pomoc: psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli,

Realizację programów terapeutyczno – edukacyjnych na terenie placówek oświatowych w rejonie działania:

 • „Spójrz inaczej”
 • „Szkoła dla rodziców – Jak mówić by dzieci nas słuchały, jak słuchać by dzieci do nas mówiły”
 • zajęcia integracyjno – adaptacyjne dla uczniów klas pierwszych wszystkich typów szkół

Zajęcia dla uczniów,

Zajęcia dla rodziców,

Zajęcia dla nauczycieli,

Indywidualną terapię,

Pomoc logopedyczną dla dzieci:

 • z opóźnionym rozwojem mowy
 • ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi
 • z niepłynnością mowy
 • z afazją
 • z autyzmem

Pomoc pedagogiczną:

 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z trudnościami w nauce

Pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży:

 • z zaburzeniami zachowania
 • ze trudnościami emocjonalnymi
 • z moczeniem
 • z problemami dojrzewania
 • z problemami zgłaszanymi przez uczniów, rodziców

Zobacz naszą Ofertę SzkoleniowąPobierz plik