Druki do pobrania

Dokumenty zawarte na tej stronie znajdują się w formacie PDF

 • Zaświadczenie lekarskie laryngolog dla potrzeb Zespołu Orzekającego działającego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
  (dla dzieci/uczniów niesłyszących, słabosłyszących) POBIERZ PLIK
 • Zaświadczenie lekarza okulisty dla potrzeb Zespołu Orzekającego działającego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej POBIERZ PLIK
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka dla potrzeb Zespołu Orzekającego działającego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
  (kształcenie specjalne, wczesne wspomaganie rozwoju, zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze) POBIERZ PLIK
 • Ewaluacja zindywidualizowanej ścieżki kształcenia POBIERZ PLIK
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka dla potrzeb Zespołu Orzekającego działającego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
  (nauczanie indywidualne oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia) POBIERZ PLIK
 • Wniosek o objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” POBIERZ PLIK
 • Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii POBIERZ PLIK
 • Wniosek o przeprowadzenie badania diagnostycznego POBIERZ PLIK
 • Wniosek o objęcie dziecka pomocą na terenie poradni POBIERZ PLIK
 • Klauzula informacyjna POBIERZ PLIK
 • Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych POBIERZ PLIK
 • Wniosek Dyrektora Przedszkola/szkoły/placówki* o przeprowadzenie przez PPP diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka/ucznia* POBIERZ PLIK
 • Wniosek w sprawie przekazania dokumentacji POBIERZ PLIK
 • Recepta na dobre pisanie dyktanda Dekalog dla nauczycieli dzieci dyslektycznych POBIERZ PLIK