Rejon działania

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej obejmuje opieką wszystkie dzieci w wieku od 0 do 3 lat, w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Powiecie Dąbrowskim. Teren działania określa organ prowadzący po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty.

W bieżącym roku szkolnym rejon działania Poradni objął:

  •  Gminę Dąbrowa Tarnowska,
  •  Gminę Olesno,
  •  Gminę Radgoszcz,
  •  Gminę Bolesław,
  •  Gminę Gręboszów

W gabinetach w Szczucinie, pracownicy PPP w Dąbrowie Tarnowskiej przyjmują wszystkie dzieci w wieku 0-3 lat, w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Gminy Szczucin i Gminy Mędrzechów.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach nie stosuje się przydziału placówek.