Historia poradni

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej powstała w 1970 roku. Powołana została uchwałą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Dąbrowie Tarn. numer 27/213/70 z dnia 23 czerwca 1970 roku. W akcie powołania określone zostały zadania poradni i cele działania placówki.

    Nazwa Poradni brzmiała Powiatowa Poradnia Wychowawczo – Zawodowa. Taką nazwę nosiła placówka do 1 września 1993 roku. Tego dnia na mocy decyzji Kuratora Oświaty w Tarnowie numer 422/93 zmieniono nazwę na Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Taka nazwa placówki funkcjonuje od dzisiejszego dnia.

    Od 1 września 1993 roku do 31 sierpnia 1999 roku Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej podporządkowana była Filia w Żabnie o nazwie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Żabnie. Od 1 września 1999 roku Poradnia w Żabnie stała się Filią Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tarnowie na mocy reformy samorządowej.

    Dalsza działalność dąbrowskiej poradni została rozszerzona o powołanie filii w Szczucinie. Filia w Szczucinie powstała na mocy decyzji Kuratora Oświaty w Tarnowie Nr 15/98 z dnia 10 lipca 1998 roku. Nazwa Filii brzmi Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej z siedzibą w Szczucinie.

    Od 1 września 2012 roku, na mocy uchwały XIII/165/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27.04.2012, filia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej została zlikwidowana. W miejscu, które zajmowała filia funkcjonują gabinety. Przyjmują w nich: psycholog, pedagodzy, logopedzi.