Jedynka z ortografii, czyli specyficzne trudności w nauce
poniedziałek, 06.04.2020
Przejdź do wpisu Jedynka z ortografii, czyli specyficzne trudności w nauce

W ostatnim czasie zauważa się duże trudności dzieci w opanowaniu podstawowych umiejętności szkolnych oraz w uczeniu się. Charakter tych trudności jest zróżnicowany: od zaburzeń zachowania przez problemy w zakresie integracji sensorycznej, aż po specyficzne trudności w uczeniu się. Specyficzne trudności dotyczą dzieci w normie intelektualnej, które mimo, że wkładają w pracę bardzo dużo wysiłku, to nie są w stanie uzyskać efektów podobnych do rówieśników. Trudności te dotyczą przede wszystkim pisania i czytania – problemy te określa się mianem dysleksji rozwojowej. ……… Czytaj więcej