Wskazówki do interwencji wobec ucznia, z problemem uzależnienia behawioralnego.
środa, 04.05.2016
Przejdź do wpisu Wskazówki do interwencji wobec ucznia, z problemem uzależnienia behawioralnego.

Osoba podejmująca interwencje wobec ucznia z problemem nałogowego zachowania, powinna rozpoznać skalę problemu oraz dokonać analizy funkcjonowania ucznia pod kątem: – sytuacji rodziny pod względem ekonomicznego i emocjonalnego zaniedbywania dziecka, przemocy oraz uzależnień;

– relacji, jakie uczeń utrzymuje z rówieśnikami;
– posiadanych kompetencji społecznych;
– umiejętności szkolnych.

Należy również rozważyć, jaką rolę w życiu dziecka mogą pełnić destrukcyjne nałogowe zachowania, w czym mu pomagają oraz jakie potrzeby w ten sposób są zaspokajane.

Wskazówki dla nauczyciela, pedagoga podczas rozmowy z uczniem:

1. Starajmy się nie krytykować, nie oceniać i osądzać zachowania ucznia (nałogowe zachowania są często jedyną umiejętnością radzenia sobie z problemami).
2. Należy starannie słuchać, zadawać pytania dotyczące emocji dziecka, w ten sposób uczeń będzie miał poczucie zainteresowania jego osobą i problemem.
3. Nie umniejszajmy problemów, o których dziecko mówi.
4. Nie należy straszyć konsekwencjami. Starajmy się pomóc dziecku uświadomić sobie, że podejmowane ryzykowne zachowania mogą skończyć się dla niego niekorzystnie.
5. Nie sugerujmy gotowych rozwiązań. Dajmy dziecko przestrzeń do przeanalizowania możliwych rozwiązań danej sytuacji.

Jak należy prowadzić rozmowę interwencyjną z uczniem?

1. Zapewnijmy bezpieczną atmosferę do rozmowy (odpowiednia ilość czasu oraz odpowiednie miejsce).
2. Należy okazać zainteresowanie samopoczuciem dziecka.
3. Wskażmy cel naszego spotkania (powiedzmy, jakie konkretne zachowania dziecka budzą w nas niepokój).
4. Starajmy się dowiedzieć dlaczego tyle czasu dziecko poświęca na daną czynność.
5. Zapewnijmy przestrzeń do mówienia o problemach i towarzyszących mu uczuciach.
6. Przeanalizujmy wspólnie z dzieckiem potencjalne konsekwencje kontynuowania ryzykownego zachowania.
7. Pomóżmy uczniowi wypracować alternatywne rozwiązania, które umożliwią mu poradzenie sobie z silną potrzebą wykonania danej czynności. Stwórzmy listę osób, z którymi dziecko może porozmawiać lub spędzić czas zamiast uciekać w nałogowe zachowanie. 8. Pokażmy dziecku, na czym polega działanie mechanizmów nałogowych zachowań. 9. Starajmy się uświadomić ucznia, że chcemy mu pomóc, przez co zależy nam na spotkaniu z rodzicami, aby stworzyć grupę wsparcia dla dziecka.

Źródła:
Wskazówki do interwencji zostały opracowane przez Panią Katarzynę Banach i opublikowane w miesięczniku Remedium.