Spotkanie psychologów
piątek, 28.10.2022
Przejdź do wpisu Spotkanie psychologów

W dniu 27 października 2022r. w naszej poradni odbyło się spotkanie szkoleniowe dla psychologów pracujących w placówkach oświatowych na terenie powiatu dąbrowskiego. Prelegenci przestawili dwa tematy spotkania – „Trudności dorastającej młodzieży” oraz „Rola i zadania psychologa w szkole i przedszkolu”. W spotkaniu uczestniczyli psycholodzy pracujący w szkołach i przedszkolach w Szczucinie, Woli Mędrzechowskiej, Mędrzechowie, Oleśnie, Pilczy Żelichowskiej i Luszowicach.

Psychologowie biorący udział w spotkaniu mieli okazję wysłuchać ciekawych wystąpień. Pani Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej mgr Bogusława Molak omówiła zakres współpracy poradni z placówkami oświatowymi. W dalszej części głos zabrali psychologowie pracujący w naszej poradni. Pan mgr Mariusz Wielgus omówił z jakimi trudnościami zmaga się obecnie dorastająca młodzież. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na problematykę depresji i samookaleczania.Omówił ich przyczyny, objawy oraz to jak pomagać uczniom zmagającym się z tymi trudnościami. Pani mgr Karolina Mach omówiła natomiast praktyczne aspekty pracy psychologa szkolnego. Zwróciła uwagę na ważność współpracy psychologa z pedagogiem szkolnym, tajemnicy zawodowej, czy obowiązującej go dokumentacji. Tematyka spotkania żywo zainteresowała jego uczestników, którzy chętnie dzielili się doświadczeniami z pracy psychologa, omawiali napotykane trudności oraz problemy. Wystąpienia prelegentów były wzbogacone odpowiednio dobranymi materiałami multimedialnymi. W toku spotkania zrodziła się propozycja, aby zorganizować kolejne, mające charakter „burzy mózgów”, co pozwoli na dzielenie się wzajemnymi doświadczeniami i napotykanymi trudnościami. Pracownicy poradni z chęcią przychylili się do zgłoszonej propozycji.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej składa serdeczne podziękowania:

  1. Psychologom Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej – p. Karolinie Mach i p. Mariuszowi Wielgusowi za profesjonalne i bardzo dobre przygotowanie wystąpienia dla psychologów powiatowych placówek oświatowych.
  2. Wszystkim psychologom placówek oświatowych za obecność na spotkaniu.

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej

Bogusława Molak