Spotkanie Psychologów z Powiatu Dąbrowskiego
piątek, 26.04.2024

W dniu 25.04.2024 r., w naszej poradni odbyło się spotkanie szkoleniowe dla psychologów pracujących w placówkach oświatowych na terenie powiatu dąbrowskiego. Omówione zostały praktyczne aspekty pracy psychologa w przedszkolu i szkole

Pani Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej mgr Bogusława Molak omówiła zakres współpracy poradni z placówkami oświatowymi, rozporządzenie o pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zakres pracy psychologa w placówce oświatowej. W drugiej części głos zabrali psychologowie pracujący w naszej poradni mgr Karolina Lewandowska oraz mgr Karolina Mach. Po teoretycznym wstępie dotyczącym procedury zakładania „Niebieskiej karty”, zostały omówione praktyczne aspekty pracy psychologa. W części praktycznej aktywnie uczestniczyli zebrani na spotkaniu psychologowie, dzieląc się swoimi doświadczeniami. 

Dziękujemy za udział i zapraszamy do dalszej współpracy