Spotkanie pedagogów w ramach realizacji zadań przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną (wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek).
czwartek, 19.01.2023
Przejdź do wpisu Spotkanie pedagogów w ramach realizacji zadań przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną (wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek).

W dniu 08.12.2022 roku w naszej poradni odbyło się spotkanie szkoleniowe dla pedagogów pracjących w  placówkach oświatowych Powiatu Dąbrowskiego. Tematem spotkania była „Pomoc psychologiczno- pedagogiczna dla uczniów’’oraz  analiza ankiet „Co mnie stresuje” przeprowadzonych w klasach VII szkół podstawowych”. W spotkaniu uczestniczyli nie tylko pedagodzy pracujący w szkołach podstawowych, ale także dyrektorzy szkół .W spotkaniu wzięła udział Pani dyrektor poradni mgr Bogusława Molak, która  przywitała zebranych nauczycieli ,pedagogów i dyrektorów a następnie omówiła zakres współpracy poradni z placówkami oświatowymi. Dyrektor poradni zwracała uwagę na pomocy dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych,  mówiła o organizacji pomocy psychologiczno -pedagogicznej w przedszkolu i w szkole .  Następnie mgr Justyna Sokół omówiła ankiety ,które przygotowała w poradni mgr Renata Nowak. Ankietę na temat ,,Co mnie stresuje’’ przeprowadzono w klasach VII w szkołach podstawowych w następujących szkołach; Szkoła Podstawowa nr 1 i nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, Szkoła Podstawowa w Szczucinie ,Szkoła Podstawowa w Gręboszowie, Szkoła Podstawowa w Mędrzechowie,Szkoła Podstawowa w Radgoszczy ,Szkoła Podstawowa w Oleśnie.  W badaniu wzięło udział 201 uczniów, którzy udzielili odpowiedzi na 11 pytań. Po dokonanej analizie ankiet odbyła się dyskusja na temat wyników. Wszystkich zaniepokoiły wyniki przeprowadzonych ankiet. Wynika z nich,że najbardziej stresuje dzieci szkoła i środowisko szkolne (zbyt dużo nauki, zbyt dużo sprawdzianów i kartkówek oraz relacje rówieśnicze). W związku z przeprowadzoną ankietą metodą pracy warsztatowe zastanawiano się,co robić,aby szkoła mniej stresowała uczniów.Wypracowano różnorodne rozwiązania i propozycje dla nauczycieli, którzy pracują z uczniami.Uczestnicy spotkania wskazują następujące działania, które powinny poprawić samopoczucie uczniów w szkole i w klasie:

 1. Wykorzystywanie metody aktywizujących pracę uczniów na lekcjach.
 2. Wykorzystanie quizów i projektów oraz metody problemowej.
 3. Sprawiać, by nauka była przyjemnością.
 4. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem pracy grupowej.
 5. Korzystanie z programów komputerowych i stron internetowych.
 6. Prowadzenie odwróconych lekcji- dzieci w grupach przygotowują temat lekcji np. w formie prezentacji.
 7. Zapraszać do szkoły osoby, która dzieci uważają za autorytet.
 8. Sprawdzanie wiedzy w formie gier, prac projektowych.
 9. Ocenianie udziału w lekcji, promowanie aktywności.
 10. Starać się aby zespół klasowybył zgrany.
 11. Wspólne powtarzanie wiadomości przed klasówką w klasie.
 12. Korzystanie z graficznych kart pracy.
 13. Zmienić regulamin szkoły- określić liczbę sprawdzianów i kartkówek.

Spotkanie zorganizowali, a także przeprowadzili pedagodzy pracujący w poradni, tj. mgr Renata Nowak oraz mgr Justyna Sokół. Dyrektor poradni składa podziękowania ww. pracownikom za bardzo ciekawe i rzetelnie przygotowane spotkanie. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.