Spotkanie logopedów w ramach realizacji zadań przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną ( wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek)
piątek, 04.11.2022
Przejdź do wpisu Spotkanie logopedów w ramach realizacji zadań przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną ( wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek)

W dniu 25 października 2022 roku w naszej poradni miało miejsce spotkanie szkoleniowe dla  logopedów pracujących w powiatowych placówkach oświatowych. Tematem spotkania było „ Wędzidełko języka – ocena, usprawnianie”.  W spotkaniu uczestniczyło liczne grono  logopedów pracujących w szkołach i przedszkolach  w Dąbrowie Tarnowskiej, Szczucinie, Woli Mędrzechowskiej, Oleśnie, Pilczy Żelichowskiej, Zalipiu, Nieczajnie Górnej, Bolesławiu, Radwanie i Maniowie. Na spotkaniu został omówiony  sposób badania wędzidełek, typy wędzidełek, etapy usprawniania wędzidełka po zabiegu frenotomii oraz skutki braku ćwiczeń języka  po dokonanym zabiegu podcięcia. Tematyka spotkania żywo zainteresowała  uczestników spotkania, którzy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami w pracy z  wędzidełkiem językowym, omawiali napotykane trudności oraz problemy. W toku dyskusji  zrodziła się myśl, aby podobne spotkania samokształceniowe organizować cyklicznie w celu doskonalenia swoich umiejętności, dzielenia się wiedzą i konsultowania szczególnie trudnych zagadnień  logopedycznych. Pracownicy poradni organizują spotkania samokształceniowe   i chętnie przychylą się do zgłaszanych sugestii.

W spotkaniu wzięła udział Pani dyrektor poradni mgr Bogusława Molak, która omówiła zakres współpracy poradni z placówkami oświatowymi. Spotkanie zorganizowały, a także przeprowadziły logopedki pracujące w poradni, tj. mgr Andżelika Antosz – Barabasz oraz mgr Magdalena Żelazowska – Dojka. Dyrektor poradni składa podziękowania ww. pracownikom za bardzo ciekawe i rzetelnie przygotowane spotkanie.