Prelekcja dla rodziców uczniów i nauczycieli
wtorek, 05.05.2020
Przejdź do wpisu Prelekcja dla rodziców uczniów i nauczycieli

Proces edukacji i wychowania uczniów w szkole jest procesem złożonym i długotrwałym. Jego właściwy przebieg oraz uzyskanie pozytywne efekty są zależne od wielu warunków i czynników. Bardzo ważnym aspektem zarówno nauczania, jak i wychowawczych oddziaływań na uczniów jest osobowość nauczyciela oraz wpływ rodziny i środowiska domowego dziecka. Zadaniem szkoły i nauczyciela jest wszechstronne rozwijanie intelektualne, kompetentne przekazywanie wiedzy, stawianie rozsądnych wymagań inspirowanie i pobudzanie uczniów do pracy, ciekawości poznawczej, twórczych poszukiwań, stawiania pytań i uzyskiwanie odpowiedzi, przede wszystkim z pomocą nauczycieli, ale także w miarę rozwoju oraz nabywanego doświadczenia, s amodzielnie przez dziecko. Wychowawca, nauczyciel winien towarzyszyć uczniom w tej drodze, poszerzać horyzonty, wskazywać źródła i perspektywy poznania i zdobywania wiadomości, ale także sprawdzać czy nawet egzekwować obowiązujący zakres materiału nauczania oraz obowiązujących na danym etapie edukacyjnym informacji. ……… Czytaj więcej