Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej bliżej dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami
czwartek, 19.01.2023
Przejdź do wpisu Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej bliżej dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami

Z radością informujemy, że od 01.01.2023r. na mocy Zarządzenia nr 8/22 z dnia 30.12.2022r. Małopolski Kurator Oświaty wyraził zgodę na wskazanie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej jako tej, w której  będą działały zespoły wydające orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z terenu powiatu dąbrowskiego. Poszerza się zatem działalność poradni o diagnozę, terapię oraz orzekanie i opiniowanie dzieci i uczniów słabowidzących i niewidomych. Do tej pory dzieci i uczniowie z w/w niepełnosprawnością pozostawali pod opieką Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Tarnowie. PPP w Dąbrowie Tarnowskiej podjęła działania, aby udzielać pomocy dzieciom niewidzącym i słabowidzącym. Zatrudniony został specjalista w zakresie tyflopedagogiki. Ponadto zakupione zostały pomoce do diagnozy i pracy terapeutycznej.

Zapraszamy rodziców, dyrektorów i nauczycieli do współpracy i prosimy o przekazanie powyższej informacji w placówkach oświatowych powiatu dąbrowskiego.