„Małopolska Akademia Rodzica 2024”
wtorek, 23.04.2024

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

ORAZ WSPIERAJĄCYCH WYCHOWAWCZĄ I EDUKACYJNĄ FUNKCJĘ

 PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Powiat Dąbrowski w dniu 25 marca 2024 r. podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na realizację działań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję poradni psychologiczno-pedagogicznych poprzez przystępniejszy dostęp do specjalistów, którzy objęliby dzieci i młodzież albo dzieci, młodzież oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w ramach zadania: „Małopolska Akademia Rodzica 2024”. Powyższe zadanie będzie realizowane od dnia 19.04.2024 r. do 31.12.2024 r.

Powiat Dąbrowski otrzymał na realizację tego zadania dotację celową z budżetu Województwa Małopolskiego kwotę 100.000 złotych (sto tysięcy złotych).

Zgodnie z umową i ustaleniami z Departamentem Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeprowadzone zostaną następujące działania:

  1. Profilaktyka oraz wsparcie wychowawczej i edukacyjnej funkcji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez lepszy dostęp do specjalistów świadczących bezpośrednią pomoc psychologiczno-pedagogiczną (psycholog, pedagog, logopeda).
  2. Diagnozę specjalistyczną w tym diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, diagnozę procesów integracji sensorycznej.
  3. Konsultacje, wsparcie merytoryczne dla rodziców, których dzieci borykają się z trudnościami edukacyjnymi, trudnościami w funkcjonowaniu w przedszkolu, szkole, placówce.
  4. Spotkania, wykłady, prelekcje dla rodziców w przedszkolach i szkołach mające na celu profilaktykę zagrożeń, uzależnień oraz wzmacnianie wychowawczej funkcji rodziny.

Realizacja wyznaczonych działań ma na celu pomoc dzieciom, uczniom i rodzicom w codziennym funkcjonowaniu, w niwelowaniu trudności, z którymi borykają się najmłodsi. Analiza działań poradni pokazuje, że systematycznie wzrasta liczba dzieci i uczniów, którym poradnia udziela pomocy. Z roku na rok Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej wydaje coraz więcej opinii i orzeczeń. Czas oczekiwania na wizytę do specjalisty wydłuża się. Dzięki realizacji powyższego programu skróci się czas oczekiwania na pomoc poradni, a rodzice otrzymają cenne wskazówki do pracy ze swoimi dziećmi. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy. Prosimy o kontakt z poradnią.

 

Dane adresowe poradni:                                               Gabinety  Pedagogiczne PPP

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna                       w Szczucinie

ul. Szpitalna 1                                                                      ul. Witosa 2

33-200 Dąbrowa Tarnowska                                          33-230 Szczucin

Tel. 14 6422711; 669807834                                         Tel. 724436374 

email: pppdabrowa@interia.pl                                        email: pppszczucin@o2.pl

 

 

z poważaniem

dyrektor poradni

mgr Bogusława Molak