Konferencja „Gdy codzienne życie bardzo boli”
czwartek, 16.11.2023
Przejdź do wpisu Konferencja „Gdy codzienne życie bardzo boli”

31 października 2023 roku zakończyliśmy kolejny cykl konferencji „Gdy codzienne życie bardzo boli” dla uczniów pierwszych klas szkół ponadpodstawowych z Powiatu Dąbrowskiego. Organizatorami spotkań byli Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej. Ze względu na znaczną liczbę uczestników odbyły się aż cztery indywidualne spotkania dla każdej ze szkół. W spotkaniach wzięło udział 464 uczniów.

Pierwsze z cyklu tegorocznych spotkań mających na celu wsparcie młodych ludzi, wchodzących w okres dojrzewania odbyło się 11.10.2023r. a jego uczestnikami byli uczniowie Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.Cykl konferencji otworzył wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego Pan Krzysztof Bryk.Następnie, 13.10.2023r. zagościliśmy w Zespole Szkół im. W.S. Reymonta w Brniu.W kolejnym spotkaniu, które miało miejsce 20.10.2023r. wzięli udział uczniowie zI Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej.Cykl konferencji zakończyliśmy natomiast 31.10.2023r. wizytą w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie.

Młodzież biorąca udział w tegorocznej konferencji miała okazję wysłuchać ciekawych wystąpień. Słowo wstępne należało do Pani Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej Bogusławy Molak. Jako pierwsza prelegentka zwracała uwagę uczniów na zagrożenia w postaci uzależnień, które czyhają na młodych ludzi. W wystąpieniu omawiała także ich skutki oraz apelowała do młodzieży o rozważne korzystanie z dobrodziejstw cywilizacji. W dalszej części głos zabierali psychologowie pracujący w naszej poradni.Pani Karolina Mach omówiła problem nadmiernego przebywania przez młodych ludzi w wirtualnej sieci. Zwracała uwagę na problem fonoholizmu oraz zjawisko FOMO. Omawiała również schemat „elektronicznej kokainy”, czyli uzależnienia od elektroniki.Pan Mariusz Wielgus rozmawiał z młodzieżą na temat depresji – omawiał jej przyczyny, objawy oraz to, jak z nią walczyć. Wskazywał również sposoby na to co robić, kiedy życie zaczyna boleć i pojawiają się w nim sytuacje kryzysowe. Wystąpienia prelegentów były wzbogacone odpowiednio dobranymi materiałami multimedialnymi.

Na zakończenie konferencji prelegenci apelowali do uczniów, aby nie bali się prosić o pomoc w sytuacjach dla nich trudnych oraz zapewnili o gotowości wszystkich pracowników poradni do udzielenia im wsparcia. 

            Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej składa serdeczne podziękowania:

  1. Panu wicestaroście Krzysztofowi Brykowi za udział w inauguracji spotkań z młodzieżą.
  2. Pracownikom Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej za pomoc w organizacji spotkania.
  3. Psychologom Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej – p. Karolinie Mach i p. Mariuszowi Wielgusowi za profesjonalne i bardzo dobre przygotowanie wystąpienia dla uczniów.
  4. Młodzieży klas I szkół ponadpodstawowych za aktywny i zdyscyplinowany udział w spotkaniach,
  5. Dyrektorom szkół, nauczycielom, wychowawcom i pracownikom za pomoc i udział w spotkaniu.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej

Bogusława Molak