Informacja Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej
poniedziałek, 21.09.2020
Przejdź do wpisu Informacja Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej w każdym roku w planie swojego działania uwzględniała badania przesiewowe (badania pilotażowe) w klasie I oraz w przedszkolu. W bieżącym roku szkolnym 2020/2021 nie przewidujemy powyższych badań. Działamy na mocy wytycznych GIS i MEN na nowy rok szkolny 2020/2021. Zgodnie z wytycznymi rekomenduje się aby: „W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum”. Badania przesiewowe obligują do przebywania i kontaktu bezpośredniego z duża grupą dzieci/ uczniów. W trosce o zdrowie dzieci, uczniów oraz personelu proponujemy, aby:

1. Nauczyciele, specjaliści pracujący w przedszkolach i szkołach dokonywali wstępnej diagnozy problemu.

2. Po wstępnej diagnozie należy wyznaczyć dzieci z ryzyka dysfunkcji bądź dysfunkcją i zgłosić za zgodą rodziców na specjalistyczną diagnozę do poradni

3. Pracownicy poradni dokonają specjalistycznej diagnozy zgłoszonych przez przedszkole lub szkołę dzieci/uczniów (Wniosek Dyrektora Przedszkola/szkoły/placówki* o przeprowadzenie przez PPP diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka/ucznia znajduję się na naszej stronie w zakładce „druki do pobrania”) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej bądź w Gabinetach poradni w Szczucinie.

Dane adresowe do korespondencji i kontaktu
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Szpitalna 1
33-200 Dąbrowa Tarnowska
e-mail: pppdabrowa@interia.pl
adres skrytki e-puap:
PPPDabrowaT/skrytkaESP
Tel . 14 642 27 11
Tel. 669 807 834

Gabinety w Szczucinie
ul. Witosa 2
33-230 Szczucin
e-mail: pppszczucin@o2.pl
tel. 724 436 374

Z poważaniem Dyrektor Poradni
mgr Bogusława Molak