Drodzy Rodzice, Uczniowie, Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i przedszkoli w Powiecie Dąbrowskim
poniedziałek, 30.03.2020
Przejdź do wpisu Drodzy Rodzice, Uczniowie, Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i przedszkoli w Powiecie Dąbrowskim

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z pracownikami informuje Państwa, że w obliczu ogłoszonego w Polsce stanu epidemii związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poradnia udziela wsparcia, pomocy, instruktażu.

Poradnia realizuje swoje zadania w następującej formie;

1.Udziela dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej drogą telefoniczną (telefon stacjonarny 14 642 27 11, telefony do poszczególnych pracowników podawane będą w sekretariacie poradni w Dąbrowie Tarnowskiej). Powyższe działania będą mieć charakter porad, konsultacji, wsparcia, działalności informacyjnej, udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy w rozwiazywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych dzieci, uczniów.

2. Opracowuje materiały instruktażowe dotyczące zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć z zakresu TUS (trening umiejętności społecznych).

3. Pracownicy pedagogiczni pełnią dyżur w poradni. Podczas dyżurów będą udzielać wsparcia potrzebującym rodzicom, uczniom, będą wspierać dzieci w trudnej sytuacji.

4. Prowadzi edukację dotyczącą ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli, podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży (zamieszczanie artykułów na stronie internetowej, udostępnianie materiałów rodzicom, nauczycielom).

W tym bardzo trudnym okresie zadbajmy o bezpieczeństwo swoich najbliższych, pomagajmy sobie, wspierajmy się.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej służy pomocą każdemu. Pracujemy w Dąbrowie Tarnowskiej codziennie od g. 8:00-16:00.

Kontakt z poradnią
14 642 27 11 – Dąbrowa Tarnowska
666 879 824 – bezpośredni telefon do dyrektora poradni
e-mail pppdabrowa@interia.pl

Dyrektor poradni prosi
dyrektorów szkół i przedszkoli o podanie informacji
wszystkim rodzicom i nauczycielom.
Ważne jest, aby wszyscy mieli świadomość, że nie jesteśmy sami.
Zapraszamy do współpracy.