Drodzy rodzice! Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej otwarta od 04.05.2020 r.
czwartek, 14.05.2020
Przejdź do wpisu Drodzy rodzice! Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej otwarta od 04.05.2020 r.

Informujemy, że w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci wymagające diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej w celu wydania opinii do szkół i przedszkoli, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz orzeczeń ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dziecka.

I. Co powinien wiedzieć rodzic zgłaszający się do poradni? Rodzice zgłaszają się do poradni z dzieckiem zdrowym, bez objawów chorobowych. Sami rodzice także są zdrowi. Mierzona jest temperatura ciała zarówno dziecka, jak i rodzica. Każdy rodzic i dorosły uczeń przed wizytą w poradni:

1. Wypełnia ankietę informacyjną dotyczącą pandemii COVID-19.
2. Zachowuje środki BHP związane z pandemią COVID-19 (obowiązek zakrywania ust i nosa, dezynfekcja rąk).
3. Podczas badań diagnostycznych zaleca się, aby dziecko miało założoną przyłbicę (dostępna w poradni) lub maseczkę (we własnym zakresie).
4. Dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci poniżej 4 roku życia nie rekomenduje się przyłbic i maseczek.
5. Podczas diagnozy dziecka i oczekiwania na wynik badania rodzic pozostaje na terenie poradni.
6. Dziecko zgłasza się do poradni z własnymi przyborami do pisania i rysowania.

II. Jak w poradni będzie przestrzegane bezpieczeństwo sanitarne?
1. Poradnia wyposażona jest w podstawowe środki higieny oraz płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni użytkowych.
2. Gabinety specjalistyczne, korytarz, sanitariaty podlegają dezynfekcji.
3. Pracownicy poradni wyposażeni są w maseczki, przyłbice oraz rękawice ochronne.
4. Narzędzia diagnostyczne podlegają dezynfekcji przy użyciu lampy UV.

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych.