DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ORAZ WSPIERAJĄCYCH WYCHOWAWCZĄ I EDUKACYJNĄ FUNKCJĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
poniedziałek, 02.10.2023
Przejdź do wpisu DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ORAZ WSPIERAJĄCYCH WYCHOWAWCZĄ I EDUKACYJNĄ FUNKCJĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 

Powiat Dąbrowski w dniu 1 września 2023 r. podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na realizację zadań profilaktycznych oraz innych wspierających działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Powiat Dąbrowski otrzymał na realizację tego zadania dotację celową z budżetu Województwa Małopolskiego kwotę 60.000 złotych (sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Zgodnie z umową i ustaleniami z Departamentem Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeprowadzone zostaną następujące działania:

  1. Profilaktyka oraz wsparcie wychowawczej i edukacyjnej funkcji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez lepszy dostęp do specjalistów świadczących bezpośrednią pomoc psychologiczno-pedagogiczną (psycholog, pedagog, logopeda).
  2. Diagnozę specjalistyczną w tym diagnozę psychologiczną, diagnozę procesów integracji sensorycznej.
  3. Konsultacje, wsparcie merytoryczne dla rodziców, których dzieci borykają się z trudnościami edukacyjnymi, trudnościami w funkcjonowaniu w przedszkolu, szkole, placówce.
  4. Spotkania, wykłady, prelekcje dla rodziców w przedszkolach i szkołach mające na celu profilaktykę zagrożeń, uzależnień oraz wzmacnianie wychowawczej funkcji rodziny.

Realizacja wyznaczonych działań ma na celu pomoc dzieciom, uczniom i rodzicom w codziennym funkcjonowaniu, w niwelowaniu trudności, z którymi borykają się najmłodsi. Analiza działań poradni pokazuje, że systematycznie wzrasta liczba dzieci i uczniów, którym poradnia udziela pomocy. Z roku na rok Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej wydaje coraz więcej opinii i orzeczeń. Czas oczekiwania na wizytę do specjalisty wydłuża się. Dzięki realizacji powyższego programu skróci się czas oczekiwania na pomoc poradni, a rodzice otrzymają cenne wskazówki do pracy ze swoimi dziećmi. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy. Prosimy o kontakt z poradnią.

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ORAZ WSPIERAJĄCYCH WYCHOWAWCZĄ I EDUKACYJNĄ FUNKCJĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Dane adresowe poradni:                                                            Gabinety  Pedagogiczne PPP

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna                                            w Szczucinie

Szpitalna 1                                                                                               ul. Witosa 2

33-200 Dąbrowa Tarnowska                                                                33-230 Szczucin

Tel. 14 6422711; 669807834                                                                Tel. 724436374 

email: pppdabrowa@interia.pl                                                            email: pppszczucin@o2.pl