Dodatkowe wsparcie w zakresie pomocy dzieciom, uczniom, rodzinom i nauczycielom w okresie ferii zimowych
poniedziałek, 11.01.2021
Przejdź do wpisu Dodatkowe wsparcie w zakresie pomocy dzieciom, uczniom, rodzinom i nauczycielom w okresie ferii zimowych

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że poradnia w okresie ferii zimowych udziela dodatkowego i szczególnego wsparcia w zakresie pomocy dzieciom, uczniom, rodzinom i nauczycielom.

Pracownicy poradni pełnią dyżury telefoniczne w godzinach pracy poradni tj.
Poniedziałek 8:00 – 17:00
Wtorek 7:30 – 17:30
Środa 8:00 – 16:30
Czwartek 8:00 – 16:30
Piątek 8:00 – 17:30

W tych godzinach można dzwonić i uzyskać:
1. informację o działalności i zadaniach poradni,
2. wsparcie psychologiczno – pedagogiczne w postaci porad, konsultacji, instruktażu, terapii,
3. pomoc w zakresie rozwiązywania problemów zgłaszanych przez uczniów np. sposoby spędzania wolnego czasu, relacji domowych, rodzinnych, kontaktów i relacji rówieśniczych,
4. informację na temat diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej na podstawie przeprowadzonego badania i wydanej opinii,

Dyrektor poradni oraz wszyscy pracownicy zapraszają zainteresowanych do współpracy.
(Dane teleadresowe znajdują się w zakładce „kontakt” na naszej stronie internetowej)

Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej życzą wszystkim uczniom i pracownikom szkół bezpiecznych i zdrowych ferii.

Dyrektor poradni prosi o poinformowanie uczniów, rodziców i nauczycieli o działaniach poradni w okresie ferii zimowych na rok szkolny 2020/2021.