Oferta pracy
Pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej proponują:


Badania diagnostyczne: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne,

Pomoc: psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli,

Realizację programów terapeutyczno - edukacyjnych na terenie placówek oświatowych w rejonie działania:

 "Spójrz inaczej"

 "Szkoła dla rodziców - Jak mówić by dzieci nas słuchały, jak słuchać by dzieci do nas mówiły"

 zajęcia integracyjno - adaptacyjne dla uczniów klas pierwszych wszystkich typów szkół

Zajęcia dla uczniów,

Zajęcia dla rodziców,

Zajęcia dla nauczycieli,

Indywidualną terapię,Pomoc logopedyczną dla dzieci:

 z opóźnionym rozwojem mowy

 ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi

 z niepłynnością mowy

 z afazją

 z autyzmemPomoc pedagogiczną:

 zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z trudnościami w naucePomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży:

 z zaburzeniami zachowania

 ze trudnościami emocjonalnymi

 z moczeniem

 z problemami dojrzewania

 z problemami zgłaszanymi przez uczniów, rodzicówCopyright 2012 © Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej                     Projekt i wykonanie: Patrycja Tracz