Kadra
1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna zatrudnia następujących pracowników pedagogicznych:
psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych.
2. W poradniach w zależności od potrzeb, zatrudnia się lekarzy lub innych specjalistów, których praca jest niezbędna do efektywnego udzielenia pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
3. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w poradniach przez wolontariuszy. Szczegółowe procedury tego działania zawierają odrębne przepisy.
4. W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej stan kadry przedstawia się następująco:
   Pracownicy   pedagogiczni   
   mgr   Bogusława Molak       Dyrektor poradni, pedagog   
   mgr Anna   Błachuta           psycholog      
   mgr Anna   Kijak       psycholog       
mgr Karolina Lewandowska    psycholog       
mgr Mariusz Wielgus    psycholog,doradca zawodowy, psychoterapeuta       
mgr Alicja Król-Barszczowska    logopeda,pedagog       
mgr Andżelika Antosz-Barabasz    logopeda,neurologopeda,pedagog,terapeuta pedagogiczny       
mgr Renata Nowak    pedagog, terapeuta pedagogiczny, specjalista w zakresie terapii ręki       
mgr Justyna Sokół    pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny       
   Pracownicy   administracyjni   
   mgr   Małgorzata Knutelska       inspektor   
   mgr Katarzyna   Adamowska           księgowa      
   mgr Justyna   Sokół       sekretarka       


Copyright 2012 © Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej                     Projekt i wykonanie: Patrycja Tracz