Kadra
1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna zatrudnia następujących pracowników pedagogicznych:
psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych.
2. W poradniach w zależności od potrzeb, zatrudnia się lekarzy lub innych specjalistów, których praca jest niezbędna do efektywnego udzielenia pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
3. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w poradniach przez wolontariuszy. Szczegółowe procedury tego działania zawierają odrębne przepisy.
4. W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej stan kadry przedstawia się następująco:
Dyrektor Poradni: mgr Bogusława Molak

Psycholodzy: mgr Anna Błachuta
mgr Anna Kijak
mgr Mariusz Wielgus
mgr Karolina Lewandowska

Pedagodzy: mgr Bogusława Molak
mgr Renata Nowak
mgr Alicja Król
mgr Magdalena Żelazowska - Dojka - surdopegagog, terapeuta SI
mgr Justyna Sokół

Logopedzi: mgr Alicja Król
mgr Magdalena Żelazowska - Dojka
mgr Andżelika Antosz - Barabasz- neurologopedaCopyright 2012 © Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej                     Projekt i wykonanie: Patrycja Tracz