Druki do pobrania
Dokumenty zawarte na tej stronie znajdują się w formacie PDF

Zaświadczenie lekarskie laryngolog dla potrzeb Zespołu Orzekającego działającego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
(dla dzieci/uczniów niesłyszących, słabosłyszących)
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka dla potrzeb Zespołu Orzekającego działającego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
(kształcenie specjalne, wczesne wspomaganie rozwoju, zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze)
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka - zindywidualizowana ścieżka kształcenia
Ewaluacja zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka dla potrzeb Zespołu Orzekającego działającego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
(nauczanie indywidualne)
Wniosek o objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii
Wniosek o przeprowadzenie badania diagnostycznego
Wniosek o objęcie dziecka pomocą na terenie poradni
Klauzula informacyjna
Wniosek Dyrektora Przedszkola/szkoły/placówki* o przeprowadzenie przez PPP diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka/ucznia*
Wniosek w sprawie przekazania dokumentacji
Recepta na dobre pisanie dyktanda Dekalog dla nauczycieli dzieci dyslektycznych


Copyright 2012 © Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej                     Projekt i wykonanie: Patrycja Cierniak