Druki do pobrania
Dokumenty zawarte na tej stronie znajdują się w formacie PDF

Zaświadczenie lekarskie laryngolog dla potrzeb Zespołu Orzekającego działającego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
(dla dzieci/uczniów niesłyszących, słabosłyszących)
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka dla potrzeb Zespołu Orzekającego działającego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
(kształcenie specjalne, wczesne wspomaganie rozwoju, zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze)
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka dla potrzeb Zespołu Orzekającego działającego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
(nauczanie indywidualne)
Wniosek o objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla potrzeb Zespołu Orzekającego
Wniosek o wydanie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Wniosek Dyrektora Przedszkola/szkoły/placówki* o przeprowadzenie przez PPP diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka/ucznia*


Copyright 2012 © Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej                     Projekt i wykonanie: Patrycja Cierniak