Zasady wizyty diagnostycznej/terapetycznej w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej
środa, 21.10.2020
Przejdź do wpisu Zasady wizyty diagnostycznej/terapetycznej w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej

1. Rodzic zgłasza się z dzieckiem punktualnie na wcześniej ustaloną telefonicznie godzinę.
2. Dziecko na spotkanie wyposażone jest w swoje przybory (ołówek, długopis, kredki, gumka do mazania).
3. Zarówno rodzic jak i dziecko mają zasłonięte usta i nos.
4. Zgłaszający się do poradni nie muszą zakrywać ust i nosa z powodu:
• całościowych zaburzeń rozwoju,
• zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
• trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.
po okazaniu stosownego dokumentu (zaświadczenia lekarskiego, karty choroby, karty informacyjnej, orzeczenia o niepełnosprawności, itp.).
5. Nosa i ust nie zakrywają dzieci do 5 r.ż.
6. Rodzic będąc pod budynkiem poradni dzwoni na jeden z podanych numerów informując o swojej obecności. (Dąbrowa Tarnowska 146422711, 669807834; Gabinety Szczucin 724436374)
7. Pracownik poradni otwiera drzwi główne budynku, mierzy temperaturę ciała rodzica i dziecka (dopuszczalna temperatura ciała do 37.2 ° C)
8. Rodzic i dziecko dezynfekują dłonie.
9. Rodzic wypełnia ankietę kwalifikacyjną.
10. Rodzic pozostaje z dzieckiem na terenie poradni, przez cały czas pobytu ma zasłonięte usta i nos, zostaje w wyznaczonym przez pracownika miejscu oczekując na dziecko.

Prosimy zgłaszających się o przestrzeganie podanych zasad.
Nie zastosowanie się do powyższych punktów, bądź niespełnienie kryteriów kwalifikacji związanych z wirusem SARS CoV-2, wiąże się z odmową przyjęcia przez pracownika zgłaszających się do poradni.